Nu finns en PDF att ta hem för dig som jobbar med elever i yngre åldrar. Det är ett erfarenhetsbaserat material som för resonemang och ger förslag kring hur distansundervisning kan organiseras för eleverna i yngre åldrar. Detta stöd har tagits fram då mycket av det material som finns sedan tidigare riktar sig mot äldre Läs mer “https://www.labbhemma.se/wp-content/themes/gridd”

UR Skola hemma – experterna idag: Extremt högt tryck råder på vården i storstadsregionerna och krisberedskap pågår i hela landet. Det gör att alla med vårdkompetens är mycket eftertraktade. Hur påverkar det gymnasiets vårdelever – och lärare? Cecilia Lindqvist går sista terminen på vårdprogrammet och har precis kommit tillbaka från sin praktik. Hon berättar om de rutiner Läs mer “https://www.labbhemma.se/wp-content/themes/gridd”

I dagens program från UR Skola hemma – experterna, pratar experterna om att undervisa i praktiska kurser utan att träffa sina elever. Det ställer höga krav på nya lösningar från lärarlag runt om i landet. Madelen Carlander Lundén är yrkeslärare i måleri vid byggprogrammet på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping och berättar om filmklipp som hon och hennes kollegor gjort Läs mer “https://www.labbhemma.se/wp-content/themes/gridd”

I dagens UR-program från UR Skola hemma – experterna: En grupp gymnasieelever som har extra stort behov av stöd i distansundervisningen är de som läser svenska som andraspråk. Mikael Olofsson vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk och lärare på språkintroduktionsprogrammet berättar om hur de jobbat de senaste veckorna. Bland annat planeras ett utomhusbibliotek på skolan. Magdalena Läs mer “https://www.labbhemma.se/wp-content/themes/gridd”

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats Läs mer “https://www.labbhemma.se/wp-content/themes/gridd”