Externa länkar från RISE

Det finns många goda initiativ och organisationer som tagit fram material till skolan under den senaste perioden. Det är allt från myndigheter och organisationer till sociala grupper som växt fram.

Här tipsar RISE om relevanta länkar för dig som behöver stöd, inspiration och guidning i en förändrad vardag på grund av pandemin. Innehållet tar våra publiceringsansvariga fram och granskar utifrån dialog och relation med målgrupper och mottagare. Vi publicerar löpande och utifrån våra framtagna kriterier för budskap, avsändare och syfte.

Tänk på att kontakta huvudman om du är lärare och avser använda resurser som hanterar elevdata eller på annat sätt berör GDPR.

Länkar till myndigheter

Skolverket
Folkhälsomyndighetens råd till skola och förskola
Specialpedagogiska skolmyndigheten
MSB – hur man kan bedriva verksamhet även under störningar

Kunskapsmaterial och lärresurser

Svenska Khan Academy
Litteraturbanken
Naturhistoriska riksmuseets material
Digitala lektioner – från Internetstiftelsen
Matteboken.se – matematikstöd
Utrikespolitiska institutets skolmaterial
Formelsamlingen.se – formler för kemi, matte, fysik
Göteborgsregionens branschråds samling av länkar för distansundervisning, med särskilt fokus på yrkesprogram.
Specialpedagogiska myndighetens öppna och fria material

Stöd för planering, metodik och undervisning

SPSM – stöd för undervisning på distans
Raoul Wallenberg-stiftelsens råd kring ledarskap och värdegrund
SPSM – stöd för att anpassa undervisningen vid digitalt lärande
MSB:s råd om hur man upprätthåller verksamhet och planera för det oväntade
Artikel om hur du når elever med särskilda behov.
Blogg om att undervisa elever som är nya i svenska skolan
Specialpedagog Helena Wallberg om lektionsdesign på distans

Sociala grupper och nätverk för att lära av andra

Distansundervisning i Sverige – Facebookgrupp för lärare med >10.000 medlemmar
Korona-dugnad – Norsk Facebookgrupp för lärare med >50.000 medlemmar

Stöd till elever

Do the math- stödgrupp för elever, startad av studenter på KTH
Pluggakuten – stöd för elever
UR:s tips till elever som pluggar hemma