Material från Skolverket

På den här sidan hittar ni kunskapsmaterial från Skolverket som kan vara till nytta i arbetet med att upprätthålla undervisning i skolvardagen under Coronapandemin.

Uppdaterat 20 mars:
Skolverket har också samlat mer material både för skolledare och lärare på den här samlingssidan.

Exempel på hur vuxenundervisning på distans kan bedrivas med hjälp av digitala verktyg.
Se på Youtube
Skolverket ger exempel på hur fjärrundervisning kan bidra till tysta elevers lärande och hur du aktivt kan skapa gruppgemenskap och variation.
Se på Youtube
Exempel på hur du kan öka känslan av närhet när undervisning sker via dator
Se på Youtube
Samtal mellan fjärrlärare och fjärrhandledare om deras erfarenhet av fjärrundervisning
Se på Youtube
Tre olika exempel på hur du kan använda dig av kameror och skärmar på olika sätt beroende på vad du har för pedagogiskt syfte med en aktivitet.
Se på Youtube
Samtal mellan forskare om pedagogik och social närvaro i fjärrundervisning
Se på Youtube
Podd – Samtal om fjärrundervisning och undervisning på distans via webben
Lyssna på Soundcloud
Podd – Hur sociala medier kan användas i språkundervisningen
Lyssna på Soundcloud