Omvärldsbevakning från RISE

Här hittar du artiklar med omvärldsbevakning kopplade till Coronakrisens skolsverige från RISE. Artiklarna belyser olika perspektiv i hur skolan möter de olika effekter som pandemin fått på vardagen i skolan.

Vuxenutbildning på distans

  • Omvärldsbevakning

  • RISE

Botkyrka vuxenutbildning gick nyligen över till distansundervisning för att motverka spridningen av coronaviruset. Det är långtifrån enkelt att hantera för studieovana elever och för dem…
läs mer

Distansundervisning på Lerums gymnasium

  • Omvärldsbevakning

  • RISE

De allra flesta gymnasieskolorna i Sverige är stängda sedan i förra veckan och eleverna får istället undervisning på distans. Det här är en ovan situation…
läs mer

Större flexibilitet i undervisningen

  • Omvärldsbevakning

  • RISE

I slutet av februari presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att skollagen ändras så att den tillåter en utökad användning av fjärr- och distansundervisning. Omvärldssidan Spaningen tog nyligen…
läs mer